Dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego. Zakupy sfinansowane dzięki niej możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oprócz odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ujmując inaczej sprzęt bądź oprogramowanie powyżej 3500 zł należy amortyzować, ale nie należy wliczać w koszty, jednak wydatki do 1500 zł oraz składniki wyposażenia od 1500 zł do 3500 zł mogą zostać zaliczone do kosztów i będą widoczne w KPIR. Natomiast od wszystkich składników sfinansowanych z dotacji możemy odliczyć podatek VAT (o ile nasza umowa z Urzędem Pracy nie zastrzega braku takiej możliwości).

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy możemy podzielić na następujące etapy w zależności od zakwalifikowania zakupów zrealizowanych w ramach dofinansowania z UE.

Składniki majątku o wartości poniżej 1500zł, nie będące towarem handlowym.

Nie ma obowiązku wpisania do rejestrów majątków pozycji o wartości poniżej 1500 zł, w związku z tym ich zakup można bezpośrednio wskazać w kolumnie “13: Pozostałe wydatki” w KPIR.

Wyposażenie.

W przypadku składnika majątku stanowiącego wyposażenie (o wartości 1500-3500 zł), istnieje obowiązek wpisania go do Ewidencji Wyposażenia. Należy w takim przypadku zaksięgować zakupione wyposażenie, w rejestrze wyposażenia na którego podstawie zostanie wygenerowana odpowiednia pozycja w KPIR.

Środki Trwałe oraz Wartości Niematerialne i Prawne.

Zakupiony z dotacji sprzęt bądź oprogramowanie o wartości przekraczającej 3500 zł, przedsiębiorca musi wpisać do Ewidencji Środków Trwałych, bądź też do Ewidencji Wartości Niematerialnych i Prawnych. Te składniki majątku są amortyzowane, lecz amortyzacji nie zaliczamy do kosztów. Przy dodawaniu składnika majątku (rejestr środków trwałych lub rejestr środków niematerialnych i prawnych) należy zaznaczyć, że zakup został sfinansowany z dotacji. W przypadku wkładu własnego w ramach danej pozycji zakupowej, wkład ten będzie kosztem i ulega on amortyzacji wg odpowiedniej klasyfikacji środków trwałych (KŚT – w przystępnej formie znajdziesz tutaj).

Sposób rozliczenia dotacji może różnić się i być uwarunkowany od indywidualnej umowy, którą beneficjent zawarł z Urzędem Pracy, bądź innych czynników.

Dodatkowe informacje podatkowe na temat rozliczenia dotacji można uzyskać w Krajowej Informacji Podatkowej pod numerami telefonów podanymi tutaj, lub u swojej księgowej :).

Chcesz aby profesjonaliści rozliczyli twoje zakupy w ramach dotacji z urzędu pracy, skorzystaj z księgowości internetowej ifirma.pl, gdzie pierwsze 3 miesiące księgowości będziesz mieć darmowe, a każdy kolejny miesiąc to koszt ok 50 zł/mc. Załóż konto już dziś.

 

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 0 - 0 głosów